Μεταφορά Φορολογικής
Κατοικίας

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, από την ενημέρωσή σου για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι τη μετάφρασή τους και την υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.!

Διαδικασία Μεταβολής της Φορολογικής Κατοικίας

Εάν είσαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αλλά ζεις και εργάζεσαι στο εξωτερικό, μπορείς να μεταφέρεις τη φορολογική σου κατοικία στη χώρα εργασίας σου. Εμείς σε καθοδηγούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία κατά βάση είναι η ακόλουθη: 

Πως λειτουργούν οι online νομικές μας υπηρεσίες

Σου εξηγούμε βήμα-βήμα πώς λειτουργεί η online υπηρεσία μεταβολής φορολογικής κατοικίας, από τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα έως τη συγκέντρωση, μετάφραση, και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Συχνές Ερωτήσεις

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, τα στάδια που αποτελούν τη σχετική διαδικασία, και το συνολικό κόστος. 

Ως φορολογούμενος, μπορείτε να έχετε μία μόνο φορολογική κατοικία. Και για να θεωρηθεί ότι η φορολογική αυτή κατοικία είναι σε χώρα του εξωτερικού θα πρέπει να πληροίτε μία προϋπόθεση: να είστε μόνιμος κάτοικος της χώρας αυτής.

Με τον όρο “μόνιμος κάτοικος” εννοούμε ότι διαμένετε στη συγκεκριμένη χώρα του εξωτερικού για διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, χωρίς να είναι αναγκαίο οι μέρες αυτές να είναι συνεχόμενες. Εάν λοιπόν αποδείξετε μέσω των εγγράφων που θα προσκομίσετε στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι έχετε στη χώρα του εξωτερικού τη μόνιμη ή κύρια κατοικία σας ή τη συνήθη διαμονή σας ή το κέντρο των ζωτικών σας συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς σας, μπορείτε να μεταβάλετε τη φορολογική σας κατοικία. 

1.1. Εάν έχετε εισόδημα μόνο στο εξωτερικό >>> υποβάλλετε φορολογική δήλωση μόνο στο εξωτερικό και φορολογείστε εκεί. Δε δηλώνετε τίποτα στην Ελλάδα. 

1.2. Εάν έχετε εισόδημα και στην Ελλάδα >>> πέρα από τη φορολογική δήλωση που υποβάλλετε στο εξωτερικό για το εισόδημα που αποκτάτε εκεί, υποβάλλετε φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα μόνο όμως για το πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Τέτοια υποχρέωση δεν υπάρχει αν π.χ. διαθέτετε απλώς μία δευτερεύουσα κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνετε σε αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Η διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας χωρίζεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο υποβάλλετε την αίτηση μεταβολής της φορολογικής κατοικίας μαζί με κάποια τυπικά δικαιολογητικά, ενώ κατά το δεύτερο στάδιο υποβάλλετε τα δικαιολογητικά που πράγματι αποδεικνύουν τη μόνιμη κατοικία σας. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον Οδηγό Μεταφοράς Φορολογικής Κατοικίας

Κάθε ένα από τα δύο στάδια έχει τις δικές του προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν:

Α’ ΣΤΑΔΙΟ: Η υποβολή της αίτησης και των πρώτων δικαιολογητικών γίνεται το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος για το οποίο θέλετε να κάνετε τη μεταφορά της φορολογικής σας κατοικίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν θέλετε να μεταφέρετε τη φορολογική σας κατοικία για το έτος 2021, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση έως την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022. 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η παραπάνω προθεσμία είναι τυπική και ακόμα και αν η αίτηση μεταφοράς γίνει μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεν αποκλείεται η μεταφορά της φορολογικής σας κατοικίας ούτε υπάρχει πρόστιμο εκπρόθεσμης αίτησης.

Β’ ΣΤΑΔΙΟ: Σε δεύτερη φάση, οφείλετε να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτέμβρη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος για το οποίο θέλετε να κάνετε τη μεταφορά της φορολογικής σας κατοικίας. Η προθεσμία αυτή για τη μεταφορά της φορολογικής σας κατοικίας για το 2021, είναι η Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022. 

Την αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα υποβάλετε είτε στην αρμόδια ΔΟΥ – δια ζώσης ή μέσω email –  είτε ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα:

Δια ζώσης:  Η υποβολή γίνεται στη Δ.Ο.Υ. όπου είστε υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είτε αυτοπροσώπως είτε από τον φορολογικό σας εκπρόσωπο. Με την κατάθεση θα λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου. 

Μέσω email: Η υποβολή μπορεί επίσης να γίνει με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της κατά τα παραπάνω αρμόδιας εφορίας. Σε συνέχεια της υποβολής θα λάβετε  στο e-mail σας αριθμό πρωτοκόλλου και θα ενημερώνεστε με e-mail για την πορεία της αιτήσεως σας.

Μέσω ΑΑΔΕ: Επιπλέον, από το 2022, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, στην καρτέλα “Τα Αιτήματά Μου”.  Αριθμό Πρωτοκόλλου λαμβάνετε κατά την υποβολή και επιπλέον παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής σας.

Σε περίπτωση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας εγγάμων, εφόσον και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν την μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας, πρέπει να υποβάλλουν ο καθένας ξεχωριστή αίτηση στην αρμόδια τους εφορία, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

 1. Οπωσδήποτε πρέπει να καταθέσετε κάποιο δικαιολογητικό με το οποίο να αποδεικνύετε ότι φορολογείστε στο εξωτερικό. Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:
 • Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνετε φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είστε φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους.
  !Σημείωση: Εάν έχετε εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), μπορείτε να προσκομίσει, αντί της παραπάνω βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα). Εδώ θα βρείτε τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦΕ.
 • αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή,
 • αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλατε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού ή
 • βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία σας

Κατά περίπτωση η εφορία ενδέχεται να σας ζητήσει ένα, περισσότερα ή όλα από τα παρακάτω. Όπως αναφέραμε και παραπάνω η εφορία πρέπει να πειστεί για την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής σας στη χώρα όπου δηλώνετε κάτοικος και θα σας ζητάει δικαιολογητικά μέχρι αυτό να συμβεί. 

 1. Βεβαίωση ανάληψης μισθωτής εργασίας ή έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας
 2. Βεβαίωση υπαγωγής στην ασφαλιστική νομοθεσίας της εν λόγω χώρας
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο
 4. Μισθωτήριο κατοικίας
 5. Βεβαίωση εγγραφής τέκνων σε σχολείο
 6. Πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας των δύο προηγούμενων ετών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν αναλάβετε να εκδώσετε μόνοι σας όλα τα δικαιολογητικά και υποβάλετε μόνοι σας ή μέσω φορολογικού εκπροσώπου την αίτηση, δε θα σας ζητήσουμε κανέναν προσωπικό κωδικό.

Εάν όμως θελήσετε να αναλάβουμε εμείς ολόκληρη τη διαδικασία θα χρειαστούμε κωδικούς taxisnet. 

Δεν αναλαμβάνουμε εμείς την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αλλά σας καθοδηγούμε για να τα συγκεντρώσετε οι ίδιοι. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση κάποιων ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Τα δικαιολογητικά σας μας τα αποστέλλετε είτε ηλεκτρονικά ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τη μετάφρασή τους είτε ταχυδρομικώς στο γραφείο μας. 

Η εφορία δεν σας χρεώνει κάτι για τη μεταβολή της φορολογικής σας κατοικίας αλλά ενδέχεται να υπάρχουν τα εξής έξοδα:

 1. Έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη χώρα εργασίας σας: Τα έγγραφα που απαιτούνται συνήθως εκδίδονται δωρεάν από τις δημόσιες υπηρεσίες ή μέσω ειδικής πλατφόρμας, εφόσον έχετε πρόσβαση σε αυτήν. Κάποιοι φορείς, ωστόσο, ενδέχεται να χρεώνουν έναν μικρό ποσό για την έκδοση των δικαιολογητικών.
 2. Τυχόν αμοιβής του φορολογικού σας εκπροσώπου: Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε αυτοπροσώπως την αίτηση μεταβολής φορολογικής κατοικίας, θα πρέπει να ορίσετε φορολογικό εκπρόσωπο, ο οποίος να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι οποιοσδήποτε (γονείς, φίλοι κλπ.), σε περίπτωση όμως που το αναλάβει λογιστής θα πρέπει να υπολογίζετε ως έξοδο τη σχετική του αμοιβή.
 3. Μετάφρασης και επικύρωσης των εγγράφων σας. Μετά από επικοινωνία μαζί μας το δικηγορικό μας γραφείο σας κάνει μια συνολική προσφορά που περιλαμβάνει την ενημέρωσή σας για τη σχετική διαδικασία, την καθοδήγηση στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών ανάλογα με τη χώρα, την αποστολή τους σε εμάς, και την επίσημη μετάφραση και επικύρωση τους. Η αμοιβή μας περιλαμβάνει τον ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να υπολογίζετε ότι το κόστος ανά σελίδα για μετάφραση προς τα ελληνικά είναι 25,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Φυσικά, ανάλογα με τον όγκο τον εγγράφων σας, σας παρέχουμε σχετική έκπτωση. 

Δικαιολογητικά ανά χώρα

Παρακάτω θα βρείτε συνοπτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να ζητήσετε από κάθε χώρα. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.