Πολιτική Απορρήτου

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

1.1. Η ιστοσελίδα www.innlaw.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της δικηγόρου Μαρίας Δ. Μπάλκου με ΑΜ ΔΣΦ 130 και Α.Φ.Μ. 157707960 Δ.Ο.Υ. Φλώρινας. Στόχος του παρόντος δικτυακού τόπου είναι να παρέχει πληροφόρηση για νομικά θέματα και εξελίξεις, με έμφαση στα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού (μετοίκιση, πιστοποιητικά στη χώρα διαμονής, μεταφορά φορολογικής κατοικίας κ.α.), καθώς και να διευκολύνει την παραγγελία επίσημων μεταφράσεων και επικυρώσεων.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ

2.1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα, έχουν κρυπτογραφηθεί ή για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα αλλά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαναταυτοποίηση ενός ατόμου παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

2.2. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του Χρήστη (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα»)

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ

3.1. Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Η παραχώρηση των Δεδομένων του Χρήστη, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

4.1.1. Απαραίτητη Παραχώρηση: Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να παραχωρήσει στη Δικηγόρο τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη Δικηγόρο η εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους Δικτυακούς Τόπους.

4.1.2. Προαιρετική Παραχώρηση: Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στη Δικηγόρο, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

5.1. Υπάρχει μέριμνα για τη συλλογή μόνο των απολύτως απαραίτητων Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

5.1.1. Δεδομένα που ο Χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του και τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους της Δικηγόρου, μέσω του διαδικτύου ή του κινητού του και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)* και κωδικό πρόσβασης (login password)*, καθώς και όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου (προαιρετικά).

5.1.2. Δεδομένα και πληροφορίες που παρέχει στη Δικηγόρο μέσα από τις μεταξύ τους συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και τη μεταξύ τους επικοινωνία (μέσω του ηλεκτρονικού ή φυσικού καταστήματος, του τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου). Για παράδειγμα, συλλέγονται σημειώσεις από τις συνομιλίες της Δικηγόρου με τον Χρήστη, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που ο Χρήστης κάνει, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές του, έγγραφα που προστέθηκαν στο καλάθι του ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα υπηρεσιών που επιθυμεί (wish list), εξαργυρώσεις κουπονιών, καθώς και πώς και πότε επικοινωνεί με τη Δικηγόρο.

5.1.3. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ο Χρήστης με τη Δικηγόρο.  

5.1.4. Δεδομένα που ο Χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

5.1.5. Δεδομένα για τις υπηρεσίες που ο Χρήστης επιλέγει συνήθως. Τα δεδομένα αυτά, τα οποία ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να μην τα μοιραστεί, θα χρησιμοποιηθούν για την πρόταση υπηρεσιών του ενδιαφέροντός του και για τη βελτίωση της εμπειρίας αγορών του.

5.1.6. Στοιχεία επισκεψιμότητας της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλων ιστοσελίδων που ο Χρήστης περιηγήθηκε πριν από αυτήν.

5.1.7. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη. Περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης cookies υπάρχουν στην Πολιτική Μικροδεδομένων (Cookies).

5.1.8. Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστότοπου, γίνεται συλλογή τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τη σύνδεση του Χρήστη στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής του, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή του, τις διαφημίσεις στις οποίες έκανε κλικ και τους όρους αναζήτησης τους οποίους τελικά επισκέφθηκε.

5.1.9. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής του Χρήστη, εάν αλληλοεπιδρά με τη Δικηγόρο μέσω αυτών των καναλιών, προκειμένου να τη βοηθήσει να απαντήσει τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά του.

5.1.10. Αντίγραφα των εγγράφων που ο Χρήστης παρέχει για να αποδείξει την ηλικία ή την ταυτότητά του (λ.χ. αντίγραφο αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας), όταν το απαιτεί ο νόμος. Για παράδειγμα τα αντίγραφα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για το πλήρες όνομα του Χρήστη, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής του καθώς και την εικόνα του προσώπου του (φωτογραφία). Αν παρέχει ένα διαβατήριο, τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν επίσης τον τόπο γέννησης, το φύλο και την εθνικότητά του.

5.2. Δεδομένα Ανηλίκων: Σε συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία, δεν αποτελεί πολιτική της Δικηγόρου να αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Δικηγόρο, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη χρησιμοποιούνται για την παροχή στοιχείων για τους δικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες που επιθυμεί, ως εξής:

6.1.1. Παραγγελία υπηρεσιών: Η Δικηγόρος επεξεργάζεται τα Δεδομένα του Χρήστη προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξει τα Δεδομένα του Χρήστη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, μέσω του φυσικού της καταστήματος, μέσω τηλεφώνου εξυπηρέτησης ή μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, δεν θα μπορέσει να επεξεργαστεί την παραγγελία του και να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις. Επιπλέον, μπορεί να διατηρήσει τα Δεδομένα του για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

6.1.2. Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Δικηγόρος επεξεργάζεται Δεδομένα του Χρήστη προκειμένου να του παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς υπηρεσιών.

6.1.3. Επικοινωνία: Η Δικηγόρος χρησιμοποιεί Δεδομένα του Χρήστη για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλει, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στα τυχόν παράπονα. Οι πληροφορίες που μοιράζεται μαζί της, της δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα αιτήματά του και να του απαντήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορεί επίσης να διατηρήσει ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων του προς αυτήν ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Σε αυτό προβαίνει με βάση τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τον Χρήστη, τις νομικές της υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά της ώστε να του παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είναι σε θέση να βελτιώσει τις υπηρεσίες της με βάση την προσωπική εμπειρία του Χρήστη.

6.1.4. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν Δεδομένα του Χρήστη σε τρίτους για την παράδοση της υπηρεσίας που έχει παραγγείλει (συνήθως σε υπηρεσίες courier). Παρακάτω ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαθέτει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

6.2. Επιπλέον, τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες της Δικηγόρου, καθώς και για άλλους σκοπούς προώθησης. Ειδικότερα:

6.2.1. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) και προσφορών: Με τη συγκατάθεσή του Χρήστη, θα χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά του Δεδομένα, οι προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών του για να ενημερώνεται μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων / προσωποποιημένων προσφορών κ.λπ. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

6.2.2. Web Push Notifications: Ανάλογα με την πλοήγησή του, ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει, έχοντας προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή του, ειδοποιήσεις για τις προσφορές, τα νέα, τη Wish List του και το καλάθι αγορών του. Ο Χρήστης έχει και εδώ τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

6.2.3. Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Επιβράβευσης ή Διαγωνισμούς: Η Δικηγόρος επεξεργάζεται Δεδομένα του Χρήστη, σε περίπτωση που συμφωνεί να συμμετάσχει σε τυχόν πρόγραμμα επιβράβευσης ή διαγωνισμούς που διεξάγει, για να τον ειδοποιεί αν είναι ο νικητής του διαγωνισμού και να του παραδώσει το δώρο του.

6.3. Τα Δεδομένα του Χρήστη χρησιμοποιούνται επίσης για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών της Δικηγόρου, για τους εξής λόγους:

6.3.1. Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων και υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που παρέχει στον Χρήστη, με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα.

6.3.2. Αποστολή προσφορών και προτάσεων που είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντα του Χρήστη. Για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης εικόνας για τον Χρήστη, συνδυάζονται τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε όλη τη διάρκεια της σχέσης του Χρήστη με τη Δικηγόρο, όπως λ.χ. το ιστορικό των υπηρεσιών που έχει αιτηθεί τόσο στο φυσικό όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

6.3.3. Εμφάνιση ενδιαφέροντος περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που ο Χρήστης έχει παράσχει δίνοντας τη συγκατάθεσή του για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή του. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα με υπηρεσίες που ο Χρήστης κοίταξε πρόσφατα ή να προσφερθούν συστάσεις με βάση το ιστορικό αγορών του και οποιαδήποτε άλλα Δεδομένα έχει μοιραστεί με τη Δικηγόρο.

6.3.4. Αποστολή αιτημάτων έρευνας και αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα εν λόγω μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Η Δικηγόρος έχει νόμιμο συμφέρον να το πράξει, καθώς αυτό βοηθά τις υπηρεσίες της να είναι πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντα του Χρήστη. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να λάβει αυτά τα αιτήματα από τη Δικηγόρο ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας στον λογαριασμό του στο διαδίκτυο.

6.4. Επιπλέον, τα Δεδομένα του Χρήστη χρησιμοποιούνται για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, της Δικηγόρου ή τρίτων.

6.4.1. Προστασία του λογαριασμού του Χρήστη από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων του για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού του. Παρακολουθείται επίσης η δραστηριότητα περιήγησης στην παρούσα ιστοσελίδα για τον εντοπισμό και τη γρήγορη επίλυση τυχόν προβλημάτων, καθώς και για την προστασία της ακεραιότητας της ιστοσελίδας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός της Δικηγόρου. Για παράδειγμα, ελέγχει τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη όταν συνδέεται και χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσει πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.

6.4.2. Επεξεργασία πληρωμών και αποτροπή δόλιων συναλλαγών. Σε αυτό προβαίνει με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα, ενώ αυτό συμβάλλει ταυτόχρονα στην προστασία των πελατών της από απάτες.

6.5. Τέλος, η επεξεργασία γίνεται για τη συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο.

6.5.1. Συμμόρφωση με τις συμβατικές προς τον Χρήστη υποχρεώσεις της ή κατ’ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

6.5.2. Αποστολή επικοινωνιών που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του Χρήστη ως προς τις αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης υπηρεσιών και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες του Χρήστη. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν γίνει χρήση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, η Δικηγόρος δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις.

6.6. Η επεξεργασία των Δεδομένων του Χρήστη διεξάγεται είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων του Χρήστη διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τις υπηρεσίες του και την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτού. Παρακάτω ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των Δεδομένων του Χρήστη και τους τρόπους κοινοποίησής τους».

7. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1. Η Δικηγόρος συλλέγει τα Δεδομένα του Χρήστη για τους σκοπούς των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και ιδίως για τα ακόλουθα:

7.1.1. Διαχείριση της πώλησης των υπηρεσιών της, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση του Χρήστη σχετικά με την εξέλιξη της αιτούμενης υπηρεσίας, την εκτέλεση της παραγγελίας του, την αποστολή των εγγράφων του, τη διαχείριση των οφειλών του προς τη Δικηγόρο, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων.

7.1.2. Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.α.

7.1.3. Έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές του Χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες της.

7.1.4. Αποστολή, με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Δικηγόρου.

7.1.5. Έρευνα ικανοποίησης των πελατών της, προώθηση υπηρεσιών, και αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τις υπηρεσίες της.

8. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων

8.1. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μπορεί να γίνει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ενός Χρήστη. Μεταξύ αυτών είναι οι όροι της συμβατικής σχέσης Δικηγόρου-Χρήστη, η συγκατάθεση του τελευταίου όπου αυτή απαιτείται (λ.χ. κατά την επιλογή λήψης newsletter), οι υποχρεώσεις της Δικηγόρου που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.), καθώς και το έννομο συμφέρον της.

8.2. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η συλλογή των Δεδομένων γίνεται με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της ιστοσελίδας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά του Χρήστη, την ελευθερία ή τα συμφέροντά του.

9. Αποδέκτες Δεδομένων & Τρόπος κοινοποίησής τους

9.1. Αποδέκτες Δεδομένων: Πρόσβαση στα Δεδομένα του Χρήστη έχει η Δικηγόρος, η οποία έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενη με αυτήν Δικηγόροι ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα του Χρήστη ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις εντολές της.

9.2. Κοινοποίηση από τη Δικηγόρο: Η Δικηγόρος κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων του Χρήστη με τα ακόλουθα πρόσωπα:

9.2.1. Άλλους Δικηγόρους με τους οποίους τυχόν συνεργάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση για την παροχή της υπηρεσίας που ο Χρήστης έχει ζητήσει.

9.2.2. Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Δικηγόρου, όπως ενδεικτικά με όσους αναλαμβάνουν την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, τις μεταφορές και παραδόσεις, τη φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων της, τη διανομή email, την έρευνα και ανάλυση, τη διαχείριση προωθητικών ενεργειών των υπηρεσιών της, καθώς και με την Google και το Facebook. Όταν χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτει μαζί τους συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

9.2.3. Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων του ιστότοπου ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης και των πολιτικών της, (iii) δική της προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη)

9.2.4. Άλλους τρίτους όταν ο ίδιος ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

9.3. Κοινοποίηση από τον Χρήστη: Όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί ορισμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον παρόντα δικτυακό τόπο, μπορεί να δημιουργήσει ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και πόλη. Μπορεί επίσης να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους του ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή του με τη Δικηγόρο. Παροτρύνεται ο Χρήστης να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που του παρέχονται από τον ιστότοπο για τη διαχείριση της κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Δικηγόρου με σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριών που καθιστά διαθέσιμες μέσω των στοιχείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Δικηγόρου.

9.4. Πολιτική απέναντι στους τρίτους αποδέκτες Δεδομένων:

9.4.1. Κατά την κοινή χρήση Δεδομένων με τρίτους η Δικηγόρος παρέχει μόνο τις απολύτως αναγκαίες πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους, και αυτοί από τη μεριά τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα του Χρήστη μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που η Δικηγόρος καθορίζει στη σύμβασή της μαζί τους. Επιπλέον, συνεργάζεται στενά μαζί τους για να διασφαλίσει ότι το απόρρητο κάθε Χρήστη γίνεται σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή, ενώ σε περίπτωση που σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους, όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

9.4.2. Για τη βελτίωση της εμπειρίας του Χρήστη, η Δικηγόρος χρησιμοποιεί τις εξής εταιρείες, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά του Δεδομένα ως μέρος των συμβάσεών τους μαζί της: Google, Facebook, Instagram, ΕΛΤΑ Courier, ACS, Österreichische Post, DHL.

9.5. Σεβασμός των Δεδομένων από τους Εκτελούντες την Επεξεργασία: Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Δικηγόρου έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά μαζί της να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Δικηγόρου, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως ΓΚΠΔ).

10. Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

10.1. Τα προσωπικά δεδομένα που η Δικηγόρος συλλέγει ή επεξεργάζεται στο πλαίσιο του Δικτυακού Τόπου της αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Δικηγόρος μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων του. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα του. Εντούτοις, όταν μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμεύεται να τα προστατεύει όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

10.2. Η Δικηγόρος λαμβάνει μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιεί διάφορα μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία – ΗΠΑ.

11. Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων

11.1. Η Δικηγόρος διατηρεί τα Δεδομένα του Χρήστη όσο χρειάζεται για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για όσο διάστημα έχει λογαριασμό στην παρούσα ιστοσελίδα. Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές υπηρεσιών, διατηρεί αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα Δεδομένα θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

11.2. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα χρονικών περιόδων διατήρησης Δεδομένων του Χρήστη:

11.2.1. Παραγγελίες: Όταν ο Χρήστης τοποθετεί μια παραγγελία, τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρηθούν για πέντε χρόνια, ώστε να είναι εφικτή η συμμόρφωση της Δικηγόρου με τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις.

11.2.2. Newsletter: Η δήλωση συγκατάθεσης του Χρήστη για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο του αποστέλλεται newsletter από την Δικηγόρο και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

12. Ασφάλεια Δεδομένων

12.1. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη, η Δικηγόρος δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα του Χρήστη και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

12.2. Πρωτόκολλο TLS: Ο ισότοπος www.innlaw.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που ο Χρήστης παρέχει, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής του κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής του, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

12.3. Username & Password: Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του Χρήστη ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (Username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που ο Χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του, του παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Δικηγόρου. Κατά τα ίδια πρότυπα, δίδεται η δυνατότητα στον Χρήστη να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας του (Password) όσο συχνά επιθυμεί. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της ιστοσελίδας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό είναι ο ίδιος ο Χρήστης, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

13. Δικαιώματα Χρήστη

13.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα: Αυτό σημαίνει ότι ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί από τη Δικηγόρο εάν επεξεργάζεται Δεδομένα του, και σε θετική περίπτωση μπορεί να ζητήσει να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων του που τηρεί, σε ποιους τα κοινοποιεί, πόσο διάστημα τα αποθηκεύει, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά του, όπως αυτά της διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

13.2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Αν ο Χρήστης διαπιστώσει ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα του μπορεί να υποβάλλει αίτηση για να διορθωθούν (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

13.3. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Μπορεί να ζητήσει από τη Δικηγόρο να διαγράψει τα δεδομένα του αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεσή του στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

13.4. Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων του: Μπορεί να ζητήσει να λάβει σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχει παράσχει ή να ζητήσει να διαβιβαστούν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

13.5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορεί επιπλέον να ζητήσει να περιοριστεί η επεξεργασία των Δεδομένων του για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών του ως προς την επεξεργασία.

13.6. Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων του: Ο Χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του και η Δικηγόρος θα σταματήσει την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός του. Εάν έχει δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

13.7. Δικαίωμα διακοπής από τη λήψη επικοινωνιών marketing: Μπορεί να επιλέξει να μη λαμβάνει επικοινωνίες marketing της Δικηγόρου τροποποιώντας τις επιλογές του στον λογαριασμό χρήστη (my profile) της παρούσας ιστοσελίδας. Μπορεί επίσης να επιλέξει να μη λαμβάνει επικοινωνίες marketing αλλάζοντας τις εγγραφές email πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Εναλλακτικά μπορεί να επικοινωνήσετε με τη Δικηγόρο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην καρτέλα «Επικοινωνία».

13.8. Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε νόμιμο συμφέρον: Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των Δεδομένων του Χρήστη γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον της Δικηγόρου, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της επεξεργασίας για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική του κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση η Δικηγόρος οφείλει να προβεί σε διακοπή εάν δεν πιστεύει ότι έχει νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του εν λόγω Χρήστη.

14. Τρόπος Άσκησης των ανωτέρω Δικαιωμάτων

14.1. Υποβολή αιτήματος: Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο Χρήστης μπορεί μα υποβάλει σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην ταχυδρομική διεύθυνση της Δικηγόρου (Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα 53100) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της (contact@innlaw.gr) με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και η Δικηγόρος θα φροντίσει να το εξετάσει και να απαντήσει το συντομότερο δυνατό. Κατ’ εξαίρεση:

14.1.1. Αν ο Χρήστης επιθυμεί τη διόρθωση των Δεδομένων του στο λογαριασμό χρήστη του, μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν και να τα πραγματοποιήσει οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

14.1.2. Αν επιθυμεί την ανάκληση της συγκατάθεσής του για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορεί να την πραγματοποιήσει με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

14.1.3. Τέλος, αν επιθυμεί να μην λαμβάνει web push notifications μπορεί να απενεργοποιήσει την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησής (browser) του.

14.2. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας: Για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του Χρήστη, θα του ζητηθεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού προχωρήσει σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλει με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχει εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους του, θα του ζητηθεί να αποδείξει ότι έχει την άδειά του Χρήστη να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

14.3. Απάντηση σε αίτημα: Η απάντηση στο αίτημα του Χρήστη είναι δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα ληφθεί το αίτημά του. Αν, όμως, το αίτημά του είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων του θα ενημερωθεί εντός του μήνα αν χρειαστεί να ληφθεί παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα λάβει απάντηση. Αν τα αιτήματά του είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Δικηγόρος μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαίωμα Προσφυγής

15.1. Εφαρμοστέο Δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

15.2. Τυχόν διαφορά προκύψει από ή σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη υπάγεται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.

15.3. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

16. Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

16.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα η επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Συστήνεται στον Χρήστη να διαβάζει ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζει πώς προστατεύονται τα Δεδομένα του.

16.2. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 23 Ιανουαρίου 2021.