Υποβολή Αιτήσεων
στο ΑΣΕΠ

Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση του μητρώου σου στο ΑΣΕΠ και την
ορθή υποβολή της αίτησής σου.

Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης

Η υπηρεσία υποβολής αίτησης στο ΑΣΕΠ περιλαμβάνει όλα τα στάδιά της, από  την εγγραφή στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ και τη συμπλήρωση του Μητρώου, μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης και την επίκλησης των σχετικών δικαιολογητικών.

Πως λειτουργούν οι online νομικές μας υπηρεσίες

Σου εξηγούμε βήμα-βήμα πώς λειτουργεί η online υπηρεσία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ, από την επιλογή της υπηρεσίας και την αποστολή των δικαιολογητικών έως την υποβολή της αίτησης και τη συμπλήρωση του Μητρώου.

Συχνές Ερωτήσεις

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τα στάδια υποβολής αίτησης στο ΑΣΕΠ, τη σχετική διαδικασία, τη συμπλήρωση του μητρώου σου, και το συνολικό κόστος. 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του e-shop, επιλέξτε την υπηρεσία που επιθυμείτε, συμπληρώστε την προκήρυξη για την οποία ενδιαφέρεστε, και μετά την πληρωμή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να μας στείλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε ή να επισκεφθείτε το γραφείο μας και θα σας ενημερώσουμε για τη σχετική διαδικασία.

Αρχικά, ελέγχουμε τα προσόντα και τα δικαιολογητικά σας και σας ενημερώνουμε σχετικά με τη συνάφειά τους με τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Στη συνέχεια σας αποστέλλουμε τη λίστα των δικαιολογητικών που θα χρειαστούμε, μια φόρμα όπου θα συμπληρώσετε τις θέσεις προτίμησής σας, και το παράβολο (€3,00) που θα πρέπει να πληρώσετε. Αφού τα παραλάβουμε προσχωρούμε στην υποβολή της αίτησης (Α’ Στάδιο) και σας αποστέλλουμε την υποβληθείσα αίτηση.

Εφόσον έχετε επιλέξει την αντίστοιχη υπηρεσία και κληθείτε στο Β’ Στάδιο, συμπληρώνουμε το μητρώο σας και επικαλούμαστε τα δικαιολογητικά σας από αυτό, παρακολουθώντας παράλληλα την εξέλιξη της αίτησής σας.

Το Μητρώο του ΑΣΕΠ αποτελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα που συγκεντρώνει τα στοιχεία του βιογραφικού σας που απαιτούνται για την εκάστοτε θέση για την οποία υποβάλλετε μια αίτηση (λ.χ. απολυτήριο, πτυχίο, βεβαίωση προϋπηρεσίας, πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ κ.α.).
Το μητρώο αρκεί να συμπληρωθεί μία μόνο φορά και μπορείτε να το επικαλείστε σε κάθε αίτηση που υποβάλλετε στο μέλλον. Είναι ωστόσο αναγκαία η επικαιροποίησή του κάθε φορά που αλλάζει κάποιο στοιχείο, όπως π.χ. όταν αυξάνεται η προϋπηρεσία σας ή όταν αποκτάτε έναν επιπλέον τίτλο σπουδών.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ χωρίζεται πλέον σε δύο στάδια: κατά το Α’ Στάδιο υποβάλλεται απλώς η αίτηση χωρίς δικαιολογητικά, ενώ κατά το Β’ Στάδιο τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο από όσους υποψηφίους κληθούν. Αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία μητρώου και η επισύναψη σαρωμένων (σκαναρισμένων) δικαιολογητικών ΔΕΝ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μιας αίτησης στο Α’ Στάδιο, συνίσταται όμως να γίνεται πριν από αυτήν.
Για να βρείτε τον Αριθμό Μητρώου υποψηφίου στο ΑΣΕΠ, θα πρέπει να συνδεθείτε και να ακολουθήσετε την διαδρομή Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μητρώο. Ο Αριθμός Μητρώου βρίσκεται στα «Βασικά Στοιχεία Χρήστη».

Σε γενικές γραμμές, θα χρειαστούμε τον τίτλο σπουδών σας (απολυτήριο, πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), πτυχία ξένων γλωσσών και Η/Υ, και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό σας φορέα, από την οποία να προκύπτει η εργασιακή σας εμπειρία.
Σε κάθε προκήρυξη, ωστόσο, μοριοδοτούνται επιπλέον διαφορετικές ιδιότητες και εμπειρίες (ειδική εργασιακή εμπειρία, ανεργία, ιδιότητα πολυτέκνου, αναπηρία, εντοπιότητα, σεμινάρια, επαγγελματικές άδειες κ.α.). Για τον λόγο αυτόν, μόλις μας ενημερώσετε για την προκήρυξη για την οποία ενδιαφέρεστε θα σας στείλουμε μια λίστα με όλα τα δικαιολογητικά που η συγκεκριμένη απαιτεί.

Προκειμένου να υποβάλουμε την αίτησή σας και να συμπληρώσουμε το μητρώο σας θα χρειαστούμε α) ταυτότητα β) ΑΦΜ γ) ΑΜΚΑ δ) σταθερό τηλέφωνο και κινητό ε) ταχυδρομική διεύθυνση και στ) email. Επιπλέον, για την είσοδό σας στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ μέσω της ΓΓΠΣΔΔ, καθώς και για την έκδοση του παραβόλου σας, θα χρειαστούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο Taxisnet.
Δεν αναλαμβάνουμε εμείς την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αλλά σας καθοδηγούμε για να τα συγκεντρώσετε οι ίδιοι. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση κάποιων ηλεκτρονικών πιστοποιητικών (Βεβαίωση ΕΦΚΑ, Βεβαίωση ΟΑΕΔ, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης).
Τα δικαιολογητικά σας υποβάλλονται ηλεκτρονικά σαρωμένα (σκαναρισμένα σε μέγεθος σελίδας Α4 έως 2 ΜΒ και κατακόρυφη διάταξη – portrait orientation). Συνεπώς, μπορείτε να μας τα στείλετε απευθείας ηλεκτρονικά ή να τα στείλετε στο γραφείο μας και να τα σαρώσουμε εμείς στη συνέχεια.
Επιλέγοντας εδώ την υπηρεσία που επιθυμείτε θα βρείτε την αντίστοιχη αμοιβή μας. Η αμοιβή μας περιλαμβάνει τον ΦΠΑ 24%.
Εμείς εκδίδουμε το παράβολό σας χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο Taxisnet και στη συνέχεια σας το αποστέλλουμε για να το πληρώσετε (€3,00). Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή του παραβόλου σας από εμάς ως επιπλέον υπηρεσία εδώ.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Οι πιο πρόσφατες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ