Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας για Κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου

Όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων στη χώρα ακόμα και αν δεν έχουν κανένα εισόδημα στην Ελλάδα ή αν το εισόδημά τους προκύπτει αποκλειστικά  από εργασία στην αλλοδαπή. Εάν, ωστόσο, διαμένετε και εργάζεστε στο εξωτερικό για διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μπορείτε να μεταφέρετε τη φορολογική σας κατοικία στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Η μεταφορά μπορεί να γίνει και αναδρομικά για έως 5 έτη, δηλαδή για τις χρονιές 2019-2023. 

Η σχετική διαδικασία χωρίζεται σε δύο στάδια: κατά το πρώτο, υποβάλλετε την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, ενώ κατά τη δεύτερη υποβάλλετε τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι η φορολογική σας κατοικία βρίσκεται στην αλλοδαπή. 

Τυπικά, η υποβολή της αίτησης για το 2023 πρέπει να γίνει το αργότερο έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024, ενώ η κατάθεση των δικαιολογητικών έως 10 Σεπτεμβρίου 2024.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι παραπάνω προθεσμίες είναι τυπικές και τόσο η υποβολή της αίτησης όσο και η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024 χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

Στο άρθρο αυτό σας ενημερώνουμε σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να τα καταθέσετε στις ελληνικές φορολογικές αρχές κατά το 2ο στάδιο. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερο για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το 1ο στάδιο – και είναι κοινά για όλους τους φορολογούμενους, ανεξαρτήτως χώρας διαμονής – μπορείτε να διαβάσετε τον σχετικό μας οδηγό εδώ

Τα απαιτούμενα λοιπόν δικαιολογητικά για όσους διαμένουν στην Αγγλία, τη Σκωτία ή τη Βόρεια Ιρλανδία είναι τα ακόλουθα:

. . .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ (1) – Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας 
(Letter of Confirmation – LoC)

Το πρώτο δικαιολογητικό που απαιτείται είναι αυτό που αποδεικνύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σας θεωρεί φορολογικό κάτοικο της χώρας. Αρμόδιο για την  έκδοσή του είναι το HMRC και το αίτημά σας υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

Το HMRC εκδίδει δύο διαφορετικά έγγραφα: το Πιστοποιητικό Κατοικίας (Certificate of Residence – CoR) και την Επιβεβαιωτική Επιστολή (Letter of Confirmation – LoC). Το πρώτο έγγραφο εκδίδεται αποκλειστικά για τον σκοπό της διεκδίκησης παροχών στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και απαιτεί την παροχή επιπλέον πληροφοριών σύμφωνα με το INTM162020. Για κάθε άλλο σκοπό – και κατά συνέπεια για την περίπτωσή μας – εκδίδεται το Letter of Confirmation, το οποίο και επιβεβαιώνει ότι το Η.Β. σας θεωρεί φορολογικό του κάτοικο. 

👀 Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας ότι το αίτημά σας θα αναφέρεται ως “Request for Certificate of Residence in the UK”, αυτό που θα λάβετε όμως θα είναι “Letter of Confirmation” καθώς δε θα συμπληρώσετε όλα τα πεδία που κανονικά απαιτούνται για το CoR. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Το αίτημα για τη χορήγηση του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας (LoC) γίνεται ηλεκτρονικά με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

α) Μέσω της πλατφόρμας Government Gateway: 
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Government Gateway υποβάλετε εύκολα το αίτημά σας μέσα στην πλατφόρμα. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε εδώ συμπληρώνοντας το email σας και τον κωδικό επιβεβαίωσης που θα έρθει σε αυτό και καταχωρίζοντας το ονοματεπώνυμό σας και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο λογαριασμός σας θα δημιουργηθεί άμεσα και πλέον κάθε φορά που θα εισέρχεστε στο Government Gateway θα χρησιμοποιείτε το user ID που δημιουργήθηκε αυτόματα και τον κωδικό που επιλέξατε.

β) Με αποστολή της φόρμας με email: 
Εάν δε θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Government Gateway, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ και να την υποβάλετε άμεσα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κάποιες βασικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας: 

  • Στο πεδίο “Reason why a certificate is needed” συμπληρώνετε: To register with the Greek Tax Authorities as a foreign resident for tax purposes. Αν και συνήθως το έγγραφο φέρει κανονική σφραγίδα και υπογραφή μπορείτε προαιρετικά να συμπληρώσετε “This document will necessitate an Apostille, hence, kindly include a physical wet stamp and signature.”
  • Στο πεδίο “Period for which you need a certificate”: συμπληρώνετε την ημερομηνία από την οποία βρίσκεστε και εργάζεστε στο Η.Β. μέχρι την ημερομηνία της αίτησης. 
    👀 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό είναι το σημαντικότερο πεδίο και εάν δε συμπληρωθεί η ημερομηνία οι ελληνικές φορολογικές αρχές δε θα δεχθούν το πιστοποιητικό σας. 
  • Στα πεδία Type(s) and amount(s) of income for the period, Article of the DTA, και τα επόμενα τρία υποχρεωτικά (με αστερίσκο) μπορείτε να συμπληρώσετε N/A (Not applicable)

Αφού συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία επιλέγετε NEXT, ελέγχετε τις καταχωρίσεις σας και πατάτε SUBMIT. Το Πιστοποιητικό θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που δηλώσατε στην αίτησή σας μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ APOSTILLE

Το Πιστοποιητικό που θα παραλάβετε (LoC) πρέπει ακολούθως να επικυρωθεί με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) πριν μεταφραστεί. Την Apostille μπορείτε να την αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας επικυρώσεων εδώ

Όσον αφορά την Apostille, υπάρχει η paper-based (σε έντυπη μορφή) και η e-Apostille (ψηφιακή επικύρωση). Εσείς θα πρέπει να αιτηθείτε την πρώτη καθώς οι ελληνικές φορολογικές αρχές απαιτούν την αποστολή του φυσικού εγγράφου και η e-Apostille ισχύει μόνο για έγγραφα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 

Συμπληρώνοντας λοιπόν αυτήν την αίτηση επιλέγετε διαδοχικά: 

  • Standard paper-based service 
  • Check your documents και πληκτρολογείτε “HM Revenue and Customs (HMRC) document” και όχι ‘Certificate of Residence’. Επιλέγετε SELECT και CONTINUE
  • Confirm your document format: κάνετε κλικ στην πρώτη επιλογή (Your original HM Revenue and Customs (HMRC) document signed by an official of the issuing authority) και CONTINUE
  • Your details και Return address details: συμπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητούνται και την επιθυμητή διεύθυνση αποστολής 

Το κόστος της υπηρεσίας είναι £45.00 ενώ καταβάλλετε για μεταφορικά επιπλέον £5.00 εάν θέλετε το έγγραφο με την Apostille να σας επιστραφεί σε διέυθυνση του Ηνωμένου Βασιλείου ή £21.00 εάν θέλετε να αποσταλεί απευθείας στην Ελλάδα. 

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής στέλνετε το πρωτότυπο Letter of Confirmation στη διεύθυνση που θα σας δοθεί. Το επικυρωμένο πλέον με Apostille έγγραφο θα σας επιστραφεί σε περίπου δύο εβδομάδες.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το έγγραφο αυτό πρέπει να μεταφραστεί επίσημα από δικηγόρο ή μεταφραστή του Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά τη μετάφραση του εγγράφου σας στη σελίδα μας εδώ, να μας το προωθήσετε στο contact@innlaw.gr ή να μας το στείλετε ταχυδρομικώς στο δικηγορικό μας γραφείο. 

. . .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ (2) – Αποδεικτικό Διαμονής

Το δεύτερο δικαιολογητικό που απαιτείται είναι κάποιο από το οποίο να προκύπτει ότι διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία κατά την οποία αιτείστε τη μεταβολή της φορολογικής σας κατοικίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart